System automatyki inteligentnego domu na ESP8266

W artykułach o Domoticzu opisywałem już Jak zrobić podstawę do systemu inteligentnego domu w oparciu o Raspberry Pi. Dzisiaj przedstawię jak można sterować urządzeniami w domu za pomocą ESP8266 i środowiska Arduino.

Potrzebne będą:
  • Płytka ESP8266 CP2102
  • Moduł przekaźnika lub kilku przekaźników
  • Przewody połączeniowe

 

Zaczynamy od przyłączenia do Modułu przekaźników przewodów zasilających oraz sygnałowych, a następnie podłączenia ich do wyprowadzeń w ESP8266 tak jak na poniższym schemacie:

 

Aplikacja:

Teraz musimy pobrać na telefon aplikację BLYNK APP, dzięki której będziemy mogli sterować podłączonymi do przekaźników urządzeniami.
A aplikacji tworzymy nowy projekt, w choose device wybieramy NodeMCU, łączność ustawiamy na Wi-Fi i klikamy create. Teraz dodajemy tyle przycisków ile mamy przekaźników – w moim wypadku 4 ustawiając OUTPUT w każdym kolejno D0, D1, D2, D3 i Mode jako swith.

Na maila dostaniecie token autoryzacji od aplikacji. Będzie on potrzeby w kodzie do wgrania na ESP6288.

Oprogramoawnie:

Pobieramy pliki stąd: https://drive.google.com/drive/folders/1IxQmKMEPgeNzBwdQEdf3L4pT7CP8ZtsQ?usp=sharing

Folder blynk-library-master przenosimy do folderu libraries programu Arduino.

Włączamy program Arduino, wchodzimy w zakładkę Plik i klikamy Preferencje. W okienku Dodatkowe adresy URL dla menedżera płytek: wklejamy http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json i klikamy ok.

Następnie wchodzimy w zakładkę Narzędzia, wybieramy Płytka i klikamy Menedżer płytek. Wyszukujemy i instalujemy ESP8266
Po instalacji i wyborze płytki NodeMCU 0.9 (ESP-12Module) wklejamy poniższy kod:

/*************************************************************

Download latest Blynk library here:

https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc

Sketch generator:           http://examples.blynk.cc

Blynk community:            http://community.blynk.cc

*************************************************************

This example runs directly on NodeMCU.

Note: This requires ESP8266 support package:

https://github.com/esp8266/Arduino

Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)

*************************************************************/

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>


// You should get Auth Token in the Blynk App.

// Go to the Project Settings (nut icon).

char auth[] = "YourAuthToken";


// Your WiFi credentials.

// Set password to "" for open networks.

char ssid[] = "YourNetworkName";

char pass[] = "YourPassword";


void setup()

{

// Debug console

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

Blynk.syncAll(); //This will sync the last state of your device

}

void loop()

{

Blynk.run();

}

W miejscu char auth [] = wpisujemy token autoryzacji, który dostaliśmy wcześniej na maila
W miejscu char ssid [] = wpisujemy swoją nazwę sieci Wi-Fi
W miejscu char pass [] = wpisujemy hasło do tej sieci

Po poprawnym wypełnieniu powyższych miejsc wgrywamy kod na płytkę.

Teraz powinniśmy móc połączyć się z płytką przez wifi i sterować przekaźnikami przez przyciski w aplikacji.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *